Katılım Koşulları

 1. Bitexen Club uygulaması üzerinde düzenlenen ödüllü soru, kampanya, açık artırma, görev ve yarışmalara katılmak için BitexenClub uygulaması veya Bitexen platformundan hesap oluşturulması ve hesabın onaylanmış olması gerekmektedir.
 2. Katılım bedeli her ödüllü soru, kampanya, açık artırma, görev ve yarışma için ayrıca belirlenecektir.
 3. Son katılım tarihinden sonra gerçekleştirilen katılımlar geçerli değildir.
 4. Katılım tarihi sona erdikten sonra kazanan kullanıcı veya kullanıcılar ile iletişime geçilecektir. İletişime geçilemeyen veya belirtilen koşulları sağlamadığı belirlenen kullanıcıların hakkı yedek katılımcılara devredilecektir.
 5. Ödüllü soru, kampanya, açık artırma, görev ve yarışmalarda elde edilen haklar başka bir kullanıcıya devredilemez.
 6. 18 yaşından küçük kişiler hesap oluşturması yasaktır. Bu durumdaki kullanıcılar, uygulamadaki sözedilen hizmetlere katılamayacak olup, katılsalar dahi ödül kazanamayacaklardır.
 7. Katılım sadece bireysel kullanıcılar tarafından yapılabilecektir. Kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla katılan kullanıcılar ödül kazanamayacak olup, tüm şartları taşıyor olsa dahi ödül üzerinde hak iddia edemeyecektir.
 8. Bitexen Teknoloji A.Ş. ödüllü soru, kampanya, açık artırma, görev ve yarışmaları durdurma hakkı da dahil olmak üzere katılım koşullarını, verilecek ödülleri ve/veya içeriklerini dilediği zaman ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 9. Kazanılan ödüller başkasına devredilemeyeceği gibi ödüllerin nakit karşılığı da talep edilemeyecektir.
 10. Katılımcılar, ödül kazananların ilan edileceği tarihin, ödül kazananlara haber verilecek tarihin ve ödül kazanan kişilerin başvuru tarihinin, gerek duyulduğu takdirde Bitexen Teknoloji A.Ş. tarafından değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılacaktır.
 11. Katılımcılar, beyan ettikleri kişisel bilgilerin, görüşlerin ve materyallerin Bitexen Teknoloji A.Ş. tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve ilgili mevzuat kapsamında kayıt ve muhafaza edilmesine, bilgi, görüş ve fikirlerinin kullanılmasına muvafakat ettiklerini, bunlara itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt etmektedir.
 12. Kullanıcılar, Bitexen Club uygulamasında yayınlanan Aydınlatma Metni’nde yer aldığı üzere, ödüllerin dağıtılması dahil olmak üzere, yasal, operasyonel ve benzeri nedenlerle kullanıcı bilgilerinin üçüncü taraflarla paylaşılabileceğini kabul etmiş olur.
 13. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt etmekte olup buna ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran katılımcıya ait olacaktır.
 14. Katılımcılar, tüm katılımcılara eşit koşullarda kampanya hakkı sağlamak amacıyla aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının ödüllerini vermeme yetkisinin Bitexen Teknoloji A.Ş.’ye ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
 15. Bitexen Teknoloji A.Ş. açık artırma sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumda, bu yollara başvuran kişilerin katılımları iptal edilecektir.
 16. Bitexen Teknoloji A.Ş. düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, sitenin aşırı trafik almasından kaynaklanan problemler ve kullanıcıların ya da diğer üçüncü kişilerin sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
 17. Bitexen Teknoloji A.Ş. açık artırmada belirlenen mekanizma dışında kalan ve kazanacak kişinin seçilmesine yönelik herhangi bir uygunsuz işlem tespit edildiğinde, bu usulsüzlüğü yapan tüm kullanıcıların bu kampanya özelinde ve diğer tüm açık artırma için katılım hakkı iptal edilecektir.
 18. Yasal düzenlemelere, ahlaka, kamu ve aile düzenine aykırılık içeren, küfür, argo vb. içerikli cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 19. Kampanya ve içeriğinin tüm hakları münhasıran Bitexen Teknoloji A.Ş.’ye aittir.
 20. Ödüllü soru, kampanya, açık artırma, görev ve yarışmaların tüm katılımcıları belirtilen kampanya katılım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.
 21. TatilBudur tarafından düzenlenen TatilToken kampanyaları için geçerli katılım koşulları ve detaylı bilgiye https://www.tatilbudur.com/tatil-token-avantajlari sayfasından ulaşabilirsiniz.
 22. Katılım kuralları ve şartlarının ihlali ve buna bağlı ihtilaflarda Türk Hukuku geçerli olup İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.